Een veilige omgeving is belangrijk voor zowel je woon- en leefomgeving als in je werkomgeving. Daarom schakelen bedrijven steeds vaker experts in om hen te adviseren op dit gebied. Zo zorgt het bedrijf ervoor dat iedereen op de hoogte is van alles op het gebied van veiligheid, zodat iedereen veilig en gezond kan werken en de kans op ongelukken op het werk afneemt. Bij G4S Safety solutions werken verschillende veiligheidsexperts, die zich in het werkveld begeven en het bedrijf en haar werknemers voorzien van advies over veiligheid. Waaronder een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK), die onveilige situaties signaleert en advies geeft. Zo zorgt G4S Safety solutions er samen met het bedrijf voor dat de werknemers in een veilige omgeving kunnen werken.

Wat is een MVK?

Een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) gaat over de inhoud van de veiligheid op de werkvloer. Hij of zij signaleert onveilige situaties en geeft praktische oplossingen hiervoor. Deze expert is zowel stimulator, adviseur als coördinator van het veiligheidsbeleid, zodat het bedrijf verzekerd is van professionele ondersteuning voor veiligheidsgerelateerde werkzaamheden. De MVK kan een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en Taak Risico Analyse (TRA) opstellen en heeft daarnaast nog een aantal andere taken, die de veiligheid van het bedrijf garanderen.

Taken van een MVK

Een MVK voert meerdere taken uit, die passend zijn voor het bedrijf. Hij of zij geeft dus advies op maat, omdat geen enkele bedrijf hetzelfde is. Zo inventariseert deze expert de risico’s, analyseert ze en beoordeelt vervolgens de werksituaties. Op basis daarvan geeft de MVK advies over maatregelen om de veiligheid te verbeteren en helpt mee aan het ontwikkelen en geven van veiligheidstrainingen voor de medewerkers van het bedrijf. De MVK stelt een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) of Taak Risico Analyse (TRA) op en doet metingen, inspecties en controles op de  werkvloer. Daarnaast geeft de expert instructies en aanbevelingen aan de werkgever, de werknemer en de ondernemingsraad over veilige arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfshulpverlening. Ook stelt hij of zij veiligheidsrapportages op om de veiligheid te garanderen.