Ecologisch adviesbureau voor jouw omgeving

Ecologisch adviesbureau

Een ecologisch adviesbureau kan helpen met uiteenlopende zaken in de omgeving. Dit kan jouw natuurlijke omgeving zijn, of die van je bedrijf of organisatie – of die omgeving nu organisch en natuurlijk zo geworden is of er groen in aangelegd is. Aspecten waarbij een ecologisch adviesbureau hulp kan bieden zijn bijvoorbeeld ontheffingen en vergunningen van de Wet natuurbescherming. Daarnaast kunnen ze ondersteunen door ecologische uitvoeringsbegeleiding, beekherstel, natuurontwikkeling en ecologische monitoring. Bovendien kun je bij het ecologisch adviesbureau terecht voor veldinventarisaties en veldonderzoek, GIS-dataverwerking en GIS-data-analyse en advies over biodiversiteit. 

Ecologisch adviesbureau

Informatieve en interactieve kaarten

Het ecologisch adviesbureau kan bijvoorbeeld interactieve GIS-kaarten maken. Hierin staat informatie over alle beschermde flora en fauna op jouw terrein. Daarvoor zorgt het ecologisch adviesbureau door GIS-data te verwerken en te analyseren. Met zo’n kaart heb je direct in een overzichtelijk beeld een idee van hoe de natuur er op jouw terrein voor staat. Zo worden knelpunten herkenbaar en kan er een managementplan opgesteld worden voor de biodiversiteit. Deze informatie kan relevant zijn als het gaat om jouw terrein, maar ook als je een vergunning moet verlenen. 

Biodiversiteit behouden en vergroten

Het ecologisch adviesbureau kan ook adviseren over hoe de biodiversiteit op je terrein in stand gehouden kan worden. Biodiversiteit is soortenrijkdom en wordt over de gehele wereld steeds minder. Daarom is het in stand houden hiervan zo belangrijk. Het ecologisch adviesbureau kan je zelfs informeren over hoe je de biodiversiteit op jouw terrein kunt vergroten. Er wordt eerst onderzoek gedaan door het ecologisch adviesbureau naar de biodiversiteit in jouw omgeving. Daarna wordt een plan opgesteld waarin staat hoe deze behouden of vergroot kan worden. Bovendien kan het adviesbureau zorgen voor de monitoring hiervan, zodat je er niet helemaal alleen voor staat.