Belang van parkeerbord

parkeerbord

Een van de belangrijkste factoren bij het bereiken van goed parkeerbord beheer is bewegwijzering. Je mag parkeerborden gebruiken om bestuurders te informeren over bepaalde regels en beperkingen om het gebruik te stimuleren en problemen zoals illegaal parkeren te verminderen. Wanneer een bestuurder zich bij je parkeerplaats aansluit, stemt hij ermee in zich te houden aan de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door jouw of de parkeerbeheerder. Je algemene voorwaarden moeten gemakkelijk te vinden of in te zien zijn en bestuurders moeten er vanaf het begin van op de hoogte zijn. Inrijborden zijn belangrijk voor het tot stand komen van een parkeercontract tussen jouw en de chauffeur, maar ook voor het afschrikken van indringers en illegaal parkeren.

parkeerbord

Tekens moeten beknopt zijn

Parkeerborden moeten leesbaar en in een begrijpelijke stijl zijn geschreven. Ze moeten ook groot genoeg zijn om te bekijken en te lezen. Je moet ook voldoende borden op je terrein plaatsen om te garanderen dat iedereen ze heeft gezien! Als een bestuurder aannemelijk kan maken dat hij of zij “geen aanwijzingen heeft gezien”, is de bewegwijzering onvoldoende en moet de aanklacht worden aangevochten. Je moet bij de ingang van de parkeerplaats een bericht plaatsen dat de geldende voorschriften samenvat en de chauffeurs informeert over bepaalde voorwaarden. Je kunt een parkeerbord laten maken op reclame-design.nl.