Architecten: onmisbare factor in de woningbouw

architect

Heb je als particulier een stuk grond aangeschaft waar straks een nieuwbouwwoning zal verrijzen? Zonder twijfel ga je dan met een of meerdere architecten in aanraking komen. Een architect is namelijk een onmisbare schakel bij de totstandkoming van woningen. Het gaat bij een architect in Amersfoort grofweg om het ontwerp van zo’n nieuw te bouwen huis. Bij dit ontwerp moet altijd met drie hoofdzaken rekening te worden gehouden: de veiligheid (stevigheid), de bruikbaarheid en de uiterlijke schoonheid. Een goede architect weet bij elk project weer het maximale rendement te halen uit deze drie facetten, waarbij eerlijk gezegd de veiligheid in principe het allerbelangrijkst is. 

architect

In welke fasen kun je het werk van architecten indelen?

Wanneer je een zelfstandige architect of zelfs een architectenbureau inschakelt, dan is het nu alvast goed om te weten dat het architectenwerk de volgende fasen kent:

• Opnamefase: eerst worden de bestemmingsplannen bekeken en situatietekeningen gemaakt. Het inmeten en uittekenen kan nu mogelijk ook al gebeuren.

• Voorlopige ontwerpfase: ontwerpen creëren en prijsindicaties en planningen maken.

• Definitieve ontwerpfase: het winnende ontwerp gedetailleerd uittekenen en het contact zoeken met aannemers.

• Fase van contractvorming: hierbij moeten de beste aannemers worden geselecteerd en vastgelegd. Ook alle benodigde vergunningen moeten worden ingediend. Contracten worden opgemaakt en ondertekend. 

• Bouwfase: deze fase is voor een architect eigenlijk een fase van bouwbegeleiding. Een architect houdt hierbij toezicht op de kwaliteit, de planning en het budget en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken zo veel mogelijk worden nagekomen.